O MNĚ PROJEKTY SPOLUPRÁCE REALIZACE KONTAKT
Ing. arch. Pavel Krpec

2008 - 2010

 

 

 

 

 

2005 - 2008

 

 

 

 

 

2001 - 2005

ČVUT v Praze, Fakulta architektury, obor Architektura a urbanismus

prezenční magisterské navazující studium

lektoři prof. Ing. arch. Lábus a Akad. arch. Šrámek, Ing. arch. Sedlák

Diplomní projekt - téma Dominikánský klášter v Hošticích

pod vedením prof. Ing. arch. Lábuse

 

ČVUT v Praze, Fakulta architektury, obor Architektura a urbanismus

prezenční bakalářské studium

lektoři doc. Ing. arch. Schleger, prof. Ing. arch. Fanta, CSc.

Bakalářský projekt - téma Bytový dům Obecní Dvůr na Starém Městě

pod vedením prof. Ing. arch. Fanty, CSc.

 

Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě - Porubě

čtyřleté všeobecné gymnázium zakončené maturitní zkouškou